Yeni Akım “e-….” (2)

Noel düzgün adam olsa…
9 Ocak 2020
PowerGen Europe 2019 (2)
11 Ocak 2020

Mevzuatın Mutfağı

Yeni Akım “e-….” (2)


Ayrıca hasılatına bakılmaksızın;
- ÖTV (1)sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV 3 sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin(bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren)
- Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 01.07.2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamında düzenledikleri Özel Fatura’ların da 01.01.2020 tarihinden itibaren
- GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellefler gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle,
e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.
Ayrıca mükellefin, aynı gün içerisinde KDV dahil 5 Bin Türk Lirası ve üzeri keseceği faturalar ile karşı taraf vergi mükellefi değil ise KDV dahil 30 Bin ve üzeri keseceği faturaların 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura olarak kesmesi zarureti de bulunmaktadır.
e-Arşiv Fatura ile ilgili kısma da bakacak olursak;
– e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların
– Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının
01.01.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunludur.
Ayrıca;
- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçecekler.
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.1.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilecek.
483 SN VUK Genel Tebliğinin 6. maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 Türk Lirasını aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi,
GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi, öngörülmektedir.
***
Doktor, Avukat ve Mali Müşavir gibi serbest meslek makbuzu kesen mükelleflerin ise e-Arşiv Fatura’ya geçiş süreçleri 01.07.2020 olarak belirlenmiştir.
Geçen haftaki yazımızın devamında geçiş süreci ile ilgili temel hususlara değindiğimizi hatırlatmak isterim. İlerleyen süreçte oluşacak değişiklik ve zorunlulukları köşemizden siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğim.
Sağlık, Mutluluk, Sevgi ve Huzur dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle…
(Bitti.)