Yeni Akım “e-….” (1)

PowerGen Europe 2019 (1)
8 Ocak 2020

Mevzuatın Mutfağı

Yeni Akım “e-….” (1)


Bu haftaki konumuza geçmeden önce, 2019’un son 2020’nin ise ilk haftası olma özelliği taşıyan bu haftada tüm okuyucularıma başarı, sağlık ve bol kazanç dilerim. Umuyorum tüm sıkıntılarımız, başarısızlıklarımız ve üzüntülerimiz geride kalacak, 2020’nin başlaması umut, üstün başarı ve sevinç ile bizleri karşılayacaktır.

Teknolojinin bu denli hızlı geliştiği son 30 yılda, dünya bazında çok büyük bir yol kat ettik. Teknolojideki bu sıçrayışın sonucunda daha hızlı, doğru ve efektif sonuçlara ulaşmak, istenilen esas nihai hedeflerin de başında gelmektedir.

90’lı yılların başında beyannamelerin ve resmi defterlerin hala elle doldurulduğu göz önüne alındığında yaşadığımız ilerlemenin mesafesini fark etmemiz daha kolay olacaktır. Bu teknolojik gelişmeye, 2000’li yılların son çeyreğindeki “Çevirim İçi(Online) Alt Yapı’nın” entegre olması ile gelinen noktadaki işleyiş ve hız muazzam bir seviyeye ulaşmıştır. Belge ve onayların saniyeler içinde yapılabilmesi mali işlerdeki bürokrasi kavramının konumunu büyük ölçüde değiştirmiştir.

“Bir sonraki adım ne olacak ? “ sorusu ister istemez akıllarımızda yer almakta. Teknolojideki bu ilerleme bazı mesleklerin yok olmasına, bazı mesleklerin de şekil değiştirmesine sebep olmakta. Muhasebeciliğin ve Katipliğin, Mali Müşavirliğe(Danışmanlığa) evirilmesi buna en uygun örneklerden biri olmakta. Günlerce ve haftalarca elle yazarak doldurulan defterler, kesilen faturalar, bilgisayarlı muhasebeye geçiş ile farklı bir şekle bürünmüş ve işlemleri kayıt altında tutmak daha da kolaylaşmıştır. Bir sonraki adımda, online alt yapı ve bulut teknolojisi sayesinde bu işlemlerin lokal kaydı ve saklanması bir üst seviyeye taşınmıştır.

Bulut teknolojisi sayesinde, ofisimizde, dükkanımızda depoladığımız kayıtlarımız sanal ortamda saklanmaya başlanmış hatta ve hatta evrak trafiği de online ortamda yapılması günlük bir rutine dönüşmüştür. Yeni kuşağı temsil eden 2-3 yaşında çocukların ellerindeki tablet bilgisayarlar ile neler yaptığını da hesaba katarsak, bu değişim çağın gerekliliği olarak da gözlemlenmektedir.

Evraklarımız, defterlerimiz sanal ortamda, onaylar resmi belgeler sanal ortamda, genel olarak yaşamlarımız bile sanal ortamda olduğu bu yıllarda sanal ortama %100 geçişin gelmesi an meselesi olduğu aşikardır.

Yazımızın devamında, önceki yıllarda sanal ortama geçmiş olmasına karşın, 2020 yılında birazdan bahsedeceğimiz bazı hususlar çerçevesinde geçişin zorunlu olacağı e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter ile ilgili temel noktalara parmak basacağız.

Öncelikle aklınızı fazla karıştırmadan en sade şekli ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasındaki farka değinmek istiyorum. e-Fatura mükellefleri arasındaki kesilen faturalara e-Fatura, e-Fatura mükellefi olmayan birine kesilen faturaya ise e-Arşiv Fatura denilmekte.

Tahmin edeceğiniz gibi zorunluluklar anlık değil bir süreç ile yapılmaktadır. e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter ile ilgili süreç 20.06.2015 tarihli, 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  454 sayılı VUK genel tebliği ile başlamıştır. Bu tebliğ’de 2017 Brüt satış hasılatı 10 Milyon Türk Lirasını ve üzeri olan mükellefleri kapsamaktaydı.

Ardından 2018 yılındaki ve sonraki hesap dönemlerinde Brüt satış rakamının 5 Milyon Türk Lirası ve üzeri olan mükellefler olarak limitler aşağıya çekilmişti.

Sonuç olarak 01.07.2020 tarihi itibariyle 2018 ve 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon Türk lirası ve üzeri olan mükelleflerin e-Fatura’ya geçişi zorunlu hale geldi. Ayrıca hasılatına bakılmaksızın;

  • ÖTV (1) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV 3 sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin(bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren)
  • Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında  01.07.2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamında düzenledikleri Özel Fatura’ların da 01.01.2020 tarihinden itibaren
  • GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellefler gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle,

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca mükellefin, aynı gün içerisinde KDV dahil 5 Bin Türk Lirası ve üzeri keseceği faturalar ile karşı taraf vergi mükellefi değil ise KDV dahil 30 Bin ve üzeri keseceği faturaların 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura olarak kesmesi zarureti de bulunmaktadır.

e-Arşiv Fatura ile ilgili kısma da bakacak olursak;

- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların 

- Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 

01.01.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunludur.
 

Ayrıca;

  • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçecekler. 
  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.1.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilecek.
  • 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6. maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 Türk Lirasını aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi,
  • GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi,

 öngörülmektedir.                    

***Doktor, Avukat ve Mali Müşavir gibi serbest meslek makbuzu kesen mükelleflerin ise e-Arşiv Fatura’ya geçiş süreçleri 01.07.2020 olarak belirlenmiştir.

 Bu haftaki yazımızda geçiş süreci ile ilgili temel hususlara değindiğimizi hatırlatmak isterim. İlerleyen süreçte oluşacak değişiklik ve zorunlulukları köşemizden siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğim.

Sağlık, Mutluluk, Sevgi ve Huzur dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle…