Markalaşmada 2020 perspektifi

Adı Geçici Uygulaması Kalıcı
6 Şubat 2020
Çevre ve enerji yatırımları (1)
6 Şubat 2020

KURUMSAL hayatlar içerisinde işlerin yoğunluğundan, yaptıklarımızın aciliyetinde, yıllık hedefler içerisinde bile belki de görmediğimiz “markalaşma” sürecine 2020 trendleri ve genel geçer olması gerekenleri konusuna bakmak için hala geç değil... Trend başlıklı yazılar genelde bir dönemi hatta kısa süreli bir dönemin gerekliliklerine bize aktardığı için markalaşma konusuna biraz daha geniş bir açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle her bir kurumsal veya bireysel markanın kendi içerisinde düşünmesi gereken ilk soru markalaşma adına neler yaptık, neler yapmayı hedef olarak belirledik...

***

Öncelikle bir konuyu aydınlatmak ve aslında “marka” kavramının herkes için uygulanabilecek bir süreç olduğunu belirtmek isterim. Bir işletme, üretim yapan bir fabrika, hizmet veren bir şirket veya birey hatta ve hatta bireysel olarak her birimiz birer “markayız”. Bu durumda karşımıza marka kimliği dediğimizde; ürün olarak marka, kurum olarak marka, kişi olarak marka, sembol olarak marka şeklinde dört kimlik çıkmakta. Peki, marka kimliğimiz güçlü ise bunu nereden anlarız? Bu konuda çok sevdiğim ve aslında net, kısa ve gerçekçi bir diyalog ile örnek vermek istiyorum; Bir portakal, bir portakaldır... Tabii ki bu portakal, tüketicilerin yüzde 80’in bildiği ve güvendiği bir isim olan Sunkist değil ise, Sunkist CEO’su Russell L.Hanlin. İşte bu tam olarak da bir markanın öz varlığından o şirkete katmış olduğu değerin dışavurumudur.

***

Peki, son yıllarda hepimizin devlet dairelerinden özel sektöre, girişimcilere, kobilere, herkesin bir ölçüde dikkatini çeken “markalaşma” konusunda markamızın özvarlığı için gerekli etkin ve sürdürelebilir  adımlar atıyor muyuz? Marka özvarlığı içerisinde beş temel ana noktaya değiniyoruz. “Marka Bilinirliği, Marka Sadakati, Algılanan Kalite, Marka Çağrışımları, Diğer Marka Varlıkları”. Marka özvarlığının oluşması, gelişmesi ve güçlü bir marka kimliği ortaya çıkarabilmesi için Türkiye’de özellikle büyük ya da küçük şirketlerin, bireylerin girdiği en büyük girdap belki de bütçe içerisinde kaynak ayıramamak, bu konuya önem vermemek değil; içeride bu sürücün yürümesini destekleyecek ve sürece adaptasyonu sağlayacak böyle bir kişi veya ekibe sahibi olmamalarıdır. İşte 2020 trendi olarak yani aslında gerekliliği olarak belki de ilk söylenebilecek şey, bir iç ekip hatta departman ve profesyonel destek.

***

Marka imajı, marka kimliği ve marka konumu... Marka konumunda tuzağa düşmemek için dikkat!!!